Elektromechanica - Technologische wetenschappen doorstroomfinaliteit

Lessentabel Technologische wetenschappen

  Lesuren per week
Algemene vorming 3 D TWa 4 D TWa
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Engels 2 2
Exploratie - Burgerschap en cultuur 1  
Socio-economische initiatie   1
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 6 6
     
Specifieke vakken    
Elektriciteit 2 2
Mechanica 2 2
Thermodynamica 1 1
Elektronica 2 2
Techniek - Module STEM 3 3
     
TOTAAL 34 34

Lessentabel Elektromechanica

  lesuren per week 
Algemene vorming 5TEM 6TEM
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 2
Wiskunde 5 5
     
Specifieke vakken    
Module elektromechanica 10 12
Elektromechanica - labo 6 6
     
TOTAAL 35 35