Elektromechanica TSO

Lessentabel

Elektromechanica

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 3TEM 4TEM 5TEM 6TEM
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Chemie 1 1    
Engels 2 2 2 2
Frans 2 2 2 2
Fysica 1 1    
Geschiedenis 1 1 1 1
Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Nederlands 4 4 2 2
Wiskunde 5 5 4 4
         
Richtingspecifieke vakken        
Informatica 1 1    
Elektriciteit - Labo 3 3    
Mechanica 2 2    
Elektromechanica - module 7 7    
Module elektriciteit     6 6
Module mechanica     7 7
Toegepaste technieken     6 6
         
TOTAAL 34 34 35 35

** blokstage van twee weken in het zesde jaar