Elektrotechnieken - dubbele finaliteit

Lessentabel 3de jaar Elektrotechnieken (vanaf schooljaar 2021-2022)*

Vaknaam Lesuren per week
Basisvorming 3 DA ET
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Exploratie - Burgerschap en cultuur 1
Frans 2
Geschiedenis 1
Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
   
Specifieke vakken  
Toegepaste wiskunde 1
Mechanica 2
Elektriciteit - Elektronica 3
Elektrictiteit - schematekenen 2
Elektriciteit - labo en technologie 2
Praktijk elektriciteit 4
TOTAAL 34

Lessentabel 4de jaar Elektrotechnieken (schooljaar 2021-2022)*

Vaknaam  
Algemene vorming 4TE
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Godsdienst - Niet-confessionele zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
   
Richtingspecifieke vakken  
Informatica 1
Elektriciteit - Labo 2
Elektriciteit - Schematekenen 2
Elektriciteit - Technologie 2
Mechanica 1
Praktijk elektriciteit 7
   
TOTAAL 34

Lessentabel derde graad Elektrische installatietechnieken (schooljaar 2021-2022)*

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 5TE 6TE
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 3 3
     
Richtingspecifieke vakken    
Elektriciteit + labo 3 3
Labo meettechniek 2 2
Elektropneumatica 1 1
PLC 2 2
Schematekenen 2 2
Elektronica + labo 2 2
Technologie elektriciteit 2 2
Praktijk elektriciteit 6 6
     
TOTAAL 35 35

* onder voorbehoud van wijzigingen