Elektrotechnieken TSO

Lessentabel

Elektrotechnieken

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 3TE 4TE
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst - Niet-confessionele zedenleer 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
     
Richtingspecifieke vakken    
Informatica 1 1
Elektriciteit - Labo 2 2
Elektriciteit - Schematekenen 2 2
Elektriciteit - Technologie 2 2
Mechanica 1 1
Praktijk elektriciteit 7 7
     
TOTAAL 34 34

Elektrische installatietechnieken

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 5TE 6TE
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 3 3
     
Richtingspecifieke vakken    
Elektriciteit + labo 3 3
Labo meettechniek 2 2
Elektropneumatica 1 1
PLC 2 2
Schematekenen 2 2
Elektronica + labo 2 2
Technologie elektriciteit 2 2
Praktijk elektriciteit 6 6
     
TOTAAL 35 35

* Stage van twee weken in het zesde jaar