Specialisatiejaar Bloemsierkunst

Wat verwachten we?

  • Je bent praktisch sterk.
  • Je staat open voor een creatieve opleiding met een theoretische EN praktische benadering.
  • Je kan de koppeling theorie en praktijk maken op basis van je opgedane ervaring tijdens de stage.
  • Je hebt een brede interesse voor bloemen, planten en de verwerking hiervan.

 

Lessentabel

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 7BGD
Engels 2
Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken  6
   
Richtingspecifieke vakken  
Tuinbouw - bedrijfsorganisatie en management 2
Tuinbouw - floristiek tekenen 2
Module bloemsierkunst 10
Stage 8
   
TOTAAL 34

Wat na de school?

  • Heel wat afgestudeerden vinden werk in een bloemenzaak of tuincentrum of gaan een zelfstandige bloemenzaak runnen.