Specialisatiejaar Tuinaanleg en Onderhoud

Je leert meer dan het aanleggen en onderhouden van tuinbeplanting. Het plaatsen van verhardingen, verwerken van hout, vijvers, groendaken, e.a. horen hierbij. Via talrijke bedrijfsbezoeken en uiteenzettingen worden heel wat tips uitgewisseld met professionele ondernemers en bouw je een netwerk uit.

Wat verwachten we?

  • Je bent praktisch sterk.
  • Je staat open voor een groenopleiding met een theoretische EN praktische benadering.
  • Je kan de koppeling theorie en praktijk maken op basis van je opgedane ervaring tijdens stage.
  • Je hebt een brede interesse voor planten en technieken/machines.
  • Je hebt groene vingers en vindt het heerlijk om een groene omgeving te creëren   en uit te groeien tot een ploegleider binnen de groensector.
  • Je gaat mee de toekomst groen kleuren?

Lessentabel

Vaknaam Lesuren per week Lesuren per week (duaal)
Algemene vorming 7BTO 7DTG
Engels 2 2
Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project algemene vakken 6 6
     
Richtingspecifieke vakken    
Tuinbouw - groenaanleg en -onderhoud 4 4
Tuinbouw - groentechniek 1  
Tuinbouw - inrichtingstechnieken 3  
Tuinbouw - plantenbescherming 1  
Praktijk tuinbouw - groenaanleg en -onderhoud 4  
Stage 8  
Opleiding in bedrijf   20
Tuinbouw  - toegepaste beplantingsleer 1  
     
TOTAAL 34 36

Wat na de school?

Onze samenleving wordt hoe langer hoe meer milieubewust. De interesse voor een groene omgeving neemt toe, zowel in de privésfeer als in de publieke sfeer en vanuit de industrie. De vraag naar goed opgeleide en gemotiveerde werkkrachten in deze sector groeit dan ook nog elke dag.

  • Er is tewerkstelling in openbare diensten voor groenbeheer en -verfraaiing.
  • Heel wat afgestudeerden vinden werk bij tuinaanleggers of gaan een zelfstandig tuinaanlegbedrijf runnen.
  • Ook het beheren van sportvelden en golfterreinen is een mogelijke optie.