Tuinbouw arbeidsmarktgerichte finaliteit

Binnen deze opleiding word je voorbereid tot uitvoerende werkzaamheden in de groensector, zoals groenonderhoud binnen openbare besturen, bij tuinaannemers, ….

Wat verwachten we?

  • Je bent praktisch sterk.
  • Je staat open voor een groenopleiding met een praktische benadering.
  • Je hebt een brede interesse voor planten en technieken/machines.
  • Je hebt groene vingers en vindt het heerlijk om in het groen te werken.

 

Lessentabel 3de jaar Plant, dier en milieu (schooljaar 2021-2022)

Lessentabel 4de jaar Plant, dier en milieu (schooljaar 2021-2022)

Lessentabel 3de graad Tuinbouw en groenvoorziening (schooljaar 2020-2021 & 2021-2022)

Lessentabel arbeidsmarktgerichte finaliteit: 3de jaar Plant, Dier en Milieu (schooljaar 2021-2022)*

Vaknaam Lesuren per week
Basisvorming 3 A PDM
Frans 1
Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project Algemene Vakken 4
Project Algemene Vakken -  Nederlands op maat 1
Project Algemene Vakken - Wiskunde wetenschappen 2
   
Specifieke vakken  
Tuinbouw - Plant en groeimilieu 3
Tuinbouw - Dier en leefmilieu 1
Tuinbouw - Tuinaanleg 1
Tuinbouw - Ondersteunende technieken 1
Tuinbouw - Bodemkunde en bemestingsleer 1
Praktijk tuinbouw - Tuinaanleg 3
Praktijk tuinbouw - Plant 6
Praktijk tuinbouw - Ondersteunende technieken 2
Praktijk tuinbouw - Dier en leefmilieu 2
   
TOTAAL 32

Lessentabel 4de jaar Plant, Dier en Milieu (schooljaar 2021-2022)*

Vaknaam Lesuren per week 
Algemene vorming 4BPDM
Godsdienst / Niet - confesionele zedenleer 2
Frans 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project Algemene Vakken 6
   
Richtingspecifieke vakken  
Tuinbouw - agrarische economie 1
Tuinbouw - algemene technieken 2
Tuinbouw - dier- en leefmilieu 2
Tuinbouw - plant- en groeimilieu 3
Praktijk tuinbouw - algemene technieken 2
Praktijk tuinbouw - dier- en leefmilieu 4
Praktijk tuinbouw - plant- en groeimilieu 4
Module groenverzorging 2
   
TOTAAL 32

Lessentabel  3de graad Tuinbouw en groenvoorziening (schooljaar 2020-2021 & 2021-2022)*

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 5BTG 6BTG
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Engels 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project Algemene Vakken 4 4
     
Richtingspecifieke vakken    
Tuinbouw - Bodemkunde/bemestingsleer 2 2
Tuinbouw - Natuurbeheer 2 0
Tuinbouw - Plantenbescherming 2 2
Tuinbouw - Teeltprincipes 4 4
Tuinbouw - Tuinaanleg en -verzorging  2 2
Praktijk tuinbouw - Tuinaanleg 2 2
Praktijk tuinbouw - Ondersteunende technieken 2 2
Praktijk tuinbouw - teelttechnieken 8 2
Stage tuinbouw -  specialisatie  0 8
     
TOTAAL 34 34

* onder voorbehoud van wijzigingen

Aansluitend op deze groenopleiding kan je een zevende specialisatiejaar ‘tuinaanleg en onderhoud’ OF ‘duaal tuinaanlegger – groenbeheerder’ volgen.