Tuinbouw BSO

Binnen deze opleiding word je voorbereid tot uitvoerende werkzaamheden in de groensector, zoals groenonderhoud binnen openbare besturen, bij tuinaannemers, ….

Wat verwachten we?

  • Je bent praktisch sterk.
  • Je staat open voor een groenopleiding met een praktische benadering.
  • Je hebt een brede interesse voor planten en technieken/machines.
  • Je hebt groene vingers en vindt het heerlijk om in het groen te werken.

Lessentabel  Plant, Dier en Milieu

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 3BPDM 4BPDM
Godsdienst / Niet - confesionele zedenleer 2 2
Frans 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project Algemene Vakken 6 6
     
Richtingspecifieke vakken    
Tuinbouw - agrarische economie 1 1
Tuinbouw - algemene technieken 2 2
Tuinbouw - dier- en leefmilieu 2 2
Tuinbouw - plant- en groeimilieu 3 3
Praktijk tuinbouw - algemene technieken 2 2
Praktijk tuinbouw - dier- en leefmilieu 4 4
Praktijk tuinbouw - plant- en groeimilieu 4 4
Module groenverzorging 2 2
     
TOTAAL 32 32

Lessentabel  Tuinbouw en groenvoorziening

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 5BTG 6BTG
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Engels 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project Algemene Vakken 4 4
     
Richtingspecifieke vakken    
Bodemkunde/bemestingsleer 2 2
Natuurbeheer 2 0
Plantenbescherming 2 2
Teeltprincipes 4 4
Tuinaanleg en -verzorging  2 2
Praktijk tuinaanleg 2 2
Praktijk tuinbouw ondersteunende technieken 2 2
Praktijk tuinbouw teelttechnieken 8 2
Stages specialisatie tuinbouw  0 8
     
TOTAAL 34 34

* 1 week blokstage in het 5de jaar

** in het 6de jaar alternerende stage

Aansluitend op deze groenopleiding kan je een zevende specialisatiejaar ‘tuinaanleg en onderhoud’ OF ‘duaal tuinaanlegger – groenbeheerder’ volgen.