Tuinbouw BSO

Lessentabel  Plant, Dier en Milieu

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 3BPDM 4BPDM
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Frans 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project Algemene Vakken 6 6
     
Richtingspecifieke vakken    
Agrarische economie 1 1
Algemene technieken 2 2
Dier- en leefmilieu 2 2
Plant- en groeimilieu 3 3
Praktijk algemene technieken 2 2
Praktijk Dier- en leefmilieu 4 4
Praktijk Plant- en groeimilieu 4 4
Module groenverzorging 2 2
     
TOTAAL 32 32

Lessentabel  Tuinbouw en groenvoorziening

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 5BTG 6BTG
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Engels 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project Algemene Vakken 4 4
     
Richtingspecifieke vakken    
Bodemkunde/bemestingsleer 2 2
Natuurbeheer 2 0
Plantenbescherming 2 2
Teeltprincipes 4 4
Tuinaanleg en -verzorging  2 2
Praktijk tuinaanleg 2 2
Praktijk tuinbouw ondersteunende technieken 2 2
Praktijk tuinbouw teelttechnieken 8 2
Stages specialisatie tuinbouw  0 8
     
TOTAAL 34 34

Aansluitend op deze studierichting kun je terecht in een zevende specialisatiejaar waar je het getuigschrift van secundair onderwijs kunt behalen.