Tuinbouw dubbele finaliteit

Door de evolutie binnen de tuinbouwsector hebben we geopteerd om in de groenopleiding planttechnische wetenschappen (dubbele finaliteit) meer de nadruk te leggen op het wetenschappelijk-technisch aspect binnen de sector.

Op die manier kunnen we onze leerlingen voorbereiden op het hoger onderwijs om nadien in de productietuinbouw als teeltleider en/of aanverwante sectoren als vertegenwoordiger, voorlichter, … tewerkgesteld te worden.

Wat verwachten we?

  • Je bent theoretisch sterk.
  • Je staat open voor een groenopleiding met een wetenschappelijke benadering.
  • Je past deze theorie graag toe tijdens de praktijklessen in het groen.
  • Je hebt een brede interesse voor planten en technieken/machines.
  • Je hebt voldoende wiskundige vaardigheden en capaciteiten.

Lessentabel dubbele finaliteit Plant-, dier- en milieutechnieken

  Lesuren per week
Algemene vorming 3 DA PDMT 4 DA PDMT
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 2 2
Engels 2 2
Exploratie - Burgerschap en cultuur 1  
Socio-economische initiatie   1
Frans 2 2
Fysica 1 1
Geschiedenis 1 1
Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
     
Specifieke vakken    
Tuinbouw - Plant en groeimilieu 2 2
Tuinbouw - Dier en leefmilieu 2 2
Tuinbouw - Bodemkunde en ecosystemen 2 2
Praktijk Tuinbouw - Plant, dier en milieu 6 6
     
TOTAAL 34 34

Lessentabel Planttechnische wetenschappen

  Lesuren per week Lesuren per week
Algemene vorming 5TPW 6 TPW
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Aardrijkskunde/Natuurwetenschappen/Biologie 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 3 3
     
Specifieke vakken    
Tuinbouw - Plantenbescherming 2 2
Tuinbouw - Teeltprincipes 4 4
Toegepaste biologie  2 2
Toegepaste chemie 2 2
Tuinbouw - Tuinaanleg en onderhoud  2 2
Praktijk tuinbouw - ondersteunende technieken 2 2
Praktijk tuinbouw - tuinaanleg 2 2
Praktijk tuinbouw  4 4
     
TOTAAL 35 35

Wat na de opleiding?

Na de opleiding planttechnische wetenschappen kunnen leerlingen kiezen voor de opleiding Agro- en Biotechnologie, afstudeerrichting – ‘tuinbouw’ of ‘groenmanagement’ of voor de opleiding ‘Landschaps- en tuinarchitectuur’.