Tuinbouw TSO

Parallel met dit theoretisch leren doe je heel wat praktische ervaring op. Je leert hoe een tuinbouwbedrijf te runnen en je man te staan in je toekomstige job in de tuinbouwsector

In de tweede graad kan je een TSO-opleiding plant, dier- en milieutechnieken volgen. In de derde graad stap je dan in de Planttechnische wetenschappen.

Lessentabel Plant-, dier- en milieutechnieken 

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 3 TPDM 4 TPDM
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 2
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Informatica 1 1
     
Richtingspecifieke vakken    
Agrarische economie 1 1
Plant- en groeimilieu 3 3
Dier- en leefmilieu 3 3
Module Algemene technieken 3 3
Praktijk Plant- en groeimilieu 2 2
Praktijk Dier- en leefmilieu 2 2
     
TOTAAL 34 34

Lessentabel Planttechnische wetenschappen 

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 5TPW 6TPW
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Aardrijkskunde/Natuurwetenschappen/Biologie 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 3 3
     
Richtingspecifieke vakken    
Plantenbescherming 2 2
Teeltprincipes 4 4
Toegepaste biologie  2 2
Toegepaste chemie 2 2
Tuinaanleg en onderhoud  2 2
Praktijk ondersteunende technieken 2 2
Praktijk tuinaanleg 2 2
Praktijk tuinbouw  4 4
     
TOTAAL 35 35

* blokstage van twee weken in het zesde jaar

Wat na de opleiding

Werk vind je in bedrijven, veilingen, proefbedrijven, openbare groensector, tuinaanleg, …