Tuinbouw TSO

Door de evolutie binnen de tuinbouwsector hebben we geopteerd om in de groenopleiding planttechnische wetenschappen (TSO) meer de nadruk te leggen op het wetenschappelijk-technisch aspect binnen de sector.

Op die manier kunnen we onze leerlingen voorbereiden op het hoger onderwijs om nadien in de productietuinbouw als teeltleider en/of aanverwante sectoren als vertegenwoordiger, voorlichter, … tewerkgesteld te worden.

Wat verwachten we?

  • Je bent theoretisch sterk.
  • Je staat open voor een groenopleiding met een wetenschappelijke benadering.
  • Je past deze theorie graag toe tijdens de praktijklessen in het groen.
  • Je hebt een brede interesse voor planten en technieken/machines.
  • Je hebt voldoende wiskundige vaardigheden en capaciteiten.

Lessentabel Plant-, dier- en milieutechnieken 

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 3 TPDM 4 TPDM
Godsdienst / niet-confessionele zedenleer 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 2
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Informatica 1 1
     
Richtingspecifieke vakken    
Tuinbouw - agrarische economie 1 1
Tuinbouw - plant- en groeimilieu 3 3
Tuinbouw - dier- en leefmilieu 3 3
Tuinbouw - algemene technieken 3 3
Praktijk tuinbouw - plant- en groeimilieu 2 2
Praktijk tuinbouw - dier- en leefmilieu 2 2
     
TOTAAL 34 34

Lessentabel Planttechnische wetenschappen 

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 5TPW 6TPW
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Aardrijkskunde/Natuurwetenschappen/Biologie 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 3 3
     
Richtingspecifieke vakken    
Plantenbescherming 2 2
Teeltprincipes 4 4
Toegepaste biologie  2 2
Toegepaste chemie 2 2
Tuinaanleg en onderhoud  2 2
Praktijk ondersteunende technieken 2 2
Praktijk tuinaanleg 2 2
Praktijk tuinbouw  4 4
     
TOTAAL 35 35

* blokstage van 1 week in het 5de jaar

** blokstage van twee weken in het zesde jaar

Wat na de opleiding?

Na de opleiding planttechnische wetenschappen kunnen leerlingen kiezen voor de opleiding Agro- en Biotechnologie, afstudeerrichting – ‘tuinbouw’ of ‘groenmanagement’ of voor de opleiding ‘Landschaps- en tuinarchitectuur’.