Wetenschappen - doorstroomfinaliteit

De studierichting wetenschappen is een zeer theoretische richting met een evenwicht tussen moderne talen, wiskunde en wetenschappen. In de wetenschapsvakken bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten.

Wat verwachten we?

  • Je hebt een brede interesse in wetenschappen, wiskunde én moderne talen.
  • Je hebt voldoende wiskundige vaardigheden en capaciteiten.
  • Je werkt nauwkeurig.
  • Je bent kritisch en stelt jezelf voortdurend in vraag.
  • Je bent nieuwsgierig en je wilt een antwoord zoeken of krijgen op heel wat vragen.
  • Je hebt een positieve ingesteldheid tegenover studeren en je bent bereid voldoende studietijd in je planning in te bouwen.
  • Je kan zelfstandig werken.
  • Je kan verbanden leggen tussen leerstof en actualiteit.
  • Je hebt niet alleen een goed geheugen, maar ook voldoende inzicht.
  • Je wilt later verder studeren.

Lessentabel natuurwetenschappen

  Lesuren per week
Algemene vorming 3 D NW 4 D NW
Aardrijkskunde
1
1
Biologie 2
2
Chemie 2
2
Engels 3
3
Exploratie - Burgerschap en cultuur 1  
Socio-economische initiatie   1
Frans 4 4
Fysica 2 2
Geschiedenis 2
2
Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2
2
Lichamelijke opvoeding 2
2
Nederlands 5 5
Wiskunde 6 6
     
TOTAAL 32 32

Lessentabel wetenschappen

  Lesuren per week
Algemene vorming 5 AWT 6 AWT
Aardrijkskunde
1
1
Biologie 2
2
Chemie 2
2
Engels 2 2
Frans 3 3
Fysica 2 2
Geschiedenis 2
2
Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2
2
Lichamelijke opvoeding 2
2
Nederlands 4 4
Wiskunde 6 6
Informatica    
     
Specifieke vakken    
Onderzoekscompetenties chemie 2 2
Onderzoekscompetenties biologie 2 2
     
TOTAAL 32 32