Wetenschappen - doorstroomfinaliteit

De studierichting wetenschappen is een zeer theoretische richting met een evenwicht tussen moderne talen, wiskunde en wetenschappen. In de wetenschapsvakken bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten.

Wat verwachten we?

  • Je hebt een brede interesse in wetenschappen, wiskunde én moderne talen.
  • Je hebt voldoende wiskundige vaardigheden en capaciteiten.
  • Je werkt nauwkeurig.
  • Je bent kritisch en stelt jezelf voortdurend in vraag.
  • Je bent nieuwsgierig en je wilt een antwoord zoeken of krijgen op heel wat vragen.
  • Je hebt een positieve ingesteldheid tegenover studeren en je bent bereid voldoende studietijd in je planning in te bouwen.
  • Je kan zelfstandig werken.
  • Je kan verbanden leggen tussen leerstof en actualiteit.
  • Je hebt niet alleen een goed geheugen, maar ook voldoende inzicht.
  • Je wilt later verder studeren.

Waarin verschilt onze richting wetenschappen met andere scholen?

Tijdens de lestijden STEM worden projecten rond wetenschappen, wiskunde en engineering geïntegreerd aangeboden in onze modern uitgeruste labo’s.

Lessentabel wetenschappen (schooljaar 2020-2021)

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 3AWT 4AWT   5AWT   6AWT
Aardrijkskunde
1
1 1 1
Biologie 2
2 2 2
Chemie 2
2 2 2
Engels 3
3 2 2
Frans 3 3 3 3
Fysica 2 2 2 2
Geschiedenis 2
2 2 2
Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2
2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2
2 2 2
Nederlands 4 4 4 4
Wiskunde 5 5 6 6
Informatica 1 1    
Richtingspecifieke vakken        
Techniek - Module STEM 3 3    
Onderzoekscompetenties chemie     2 2
Onderzoekscompetenties biologie     2 2
TOTAAL 32 32 32 32

Lessentabel 3de jaar natuurwetenschappen (schooljaar 2021-2022) *

Vaknaam Lesuren per week
Basisvorming 3 D WT
Aardrijkskunde
1
Biologie 2
Chemie 2
Engels 3
Exploratie - Burgerschap en cultuur 1
Frans 4
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 5
Wiskunde 6
TOTAAL 32
Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 4AWT
Aardrijkskunde
1
Biologie 2
Chemie 2
Engels 3
Frans 3
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 5
Informatica 1
Richtingspecifieke vakken  
STEM 3
TOTAAL 32

Lessentabel 3de graad wetenschappen (schooljaar 2021-2022)*

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 5AWT 6AWT
Aardrijkskunde
1
1
Biologie 2
2
Chemie 2
2
Engels 2 2
Frans 3 3
Fysica 2 2
Geschiedenis 2
2
Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2
2
Lichamelijke opvoeding 2
2
Nederlands 4 4
Wiskunde 6 6
Informatica    
Richtingspecifieke vakken    
Onderzoekscompetenties chemie 2 2
Onderzoekscompetenties biologie 2 2
TOTAAL 32 32

* onder voorbehoud van wijzigingen