ASO Wetenschappen

De studierichting wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde). Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent:

-    vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum;

-    nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag;

-    in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof;

-    kritisch omgaan met deze verworven informatie;

-    een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.

Tijdens de lestijden STEM worden projecten rond wetenschappen, wiskunde en engeneering geïntegreerd aangeboden in onze modern uitgeruste labo’s.

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 3AWT 4AWT   5AWT   6AWT
Aardrijkskunde
1
1 1 1
Biologie 2
2 2 2
Chemie 2
2 2 2
Engels 3
3 2 2
Frans 3 3 3 3
Fysica 2 2 2 2
Geschiedenis 2
2 2 2
Levensbeschouwelijke vakken 2
2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2
2 2 2
Nederlands 4 4 4 4
Wiskunde 5 5 6 6
Informatica 1 1    
Richtingspecifieke vakken        
STEM 3 3    
Onderzoekscompetenties chemie     2 2
Onderzoekscompetenties biologie     2 2
TOTAAL 32 32 32 32