Biotechnologische wetenschappen - doorstroomfinaliteit

Het hoofddoel is wetenschappelijke kennis verwerven rond actuele ecologische en biotechnologische thema’s. Land- en tuinbouw komen hier op een wetenschappelijke manier aan bod.

Biotechnische wetenschappen is gericht op verder studeren in het hoger onderwijs.

Wat verwachten we?

 • Je bent theoretisch sterk.
 • Je past deze theorie graag toe tijdens praktische labovaardigheden.
 • Je bent begaan met natuur, milieu en voeding.
 • Je hebt een brede interesse voor het leven van zowel plant als dier.
 • Je hebt voldoende wiskundige vaardigheden en capaciteiten.
 • Je werkt nauwkeurig.
 • Je bent kritisch en kan aan zelfreflectie doen.
 • Je bent nieuwsgierig en je wilt een antwoord zoeken of krijgen op heel wat vragen.
 • Je kan verbanden leggen tussen leerstof en actualiteit

Lessentabel Biotechnologische wetenschappen (schooljaar 2020-2021)

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 3TBIO 4TBIO
Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Chemie 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Fysica 1 1
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde  5 5
Informatica 1 1
     
Richtingspecifieke vakken    
Toegepaste Biologie 2 2
Fysica + labo 2 2
Toegepaste Chemie 2 2
Toegepaste natuurwetenschappen - Biotechnische toepassingen 2 2
Toegepaste natuurwetenschappen - Labo biotechnologie 4 4
TOTAAL 34 34

Lessentabel 3de jaar Biotechnologische wetenschappen (schooljaar 2021-2022)*

Vaknaam Lesuren per week
Basisvorming 3 D BIO
Aardrijkskunde 1
Biologie 2
Chemie 2
Engels 2
Exploratie - Burgerschap en cultuur 1
Frans 3
Fysica 2
Geschiedenis 1
Godsdienst / niet-confessionele zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde  5
Specifieke vakken  
Toegepaste natuurwetenschappen - Biotechnische toepassingen 3
Toegepaste natuurwetenschappen - STEM Labo 4
TOTAAL 34

Lessentabel 4de jaar Biotechnologische wetenschappen (schooljaar 2021-2022)*

Vaknaam  
Algemene vorming 4TBIO
Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2
Aardrijkskunde 1
Chemie 1
Engels 2
Frans 2
Fysica 1
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde  5
Informatica 1
   
Richtingspecifieke vakken  
Toegepaste Biologie 2
Fysica + labo 2
Toegepaste Chemie 2
Toegepaste natuurwetenschappen - Biotechnische toepassingen 2
Toegepaste natuurwetenschappen - Labo biotechnologie 4
TOTAAL 34

Lessentabel 3de graad Biotechnologische wetenschappen (schooljaar 2020-2021 en 2021-2022)*

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 5TBIO 6TBIO
Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
     
Richtingspecifieke vakken    
Toegepaste fysica 2 2
Toegepaste chemie 3 3
Toegepaste biologie 3 3
Toegepaste natuurwetenschappen - Biotechniek 2 2
Toegepaste natuurwetenschappen - Biotechnologie 2 2
Toegepaste natuurwetenschappen - Labo biotechnologie  4 4
     
TOTAAL 35 35

* onder voorbehoud van wijzigingen

Werkterrein

Het werkterrein van de biotechnologie is veel ruimer. Het omvat:

 • de bedrijven van de agrarische sector (landbouw, tuinbouw en veeteelt) die kwaliteitsvolle voeding willen produceren en hun toeleveringsbedrijven
 • instanties die:
  • milieuproblemen oplossen
  • open ruimten voor natuurbeleving creëren
  • op talloze manieren gebruik maken van micro-organismen (industriële toepassingen)
  • producten leveren om industriële toepassingen mogelijk te maken (de biochemische nijverheid)

 

Door de brede biotechnische kijk die je ontwikkelt, zijn een groot aantal studierichtingen mogelijk na het secundair onderwijs.