TSO Biotechnische wetenschappen

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 3TBIO 4TBIO
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Chemie 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Fysica 1 1
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde  5 5
Informatica 1 1
     
Richtingspecifieke vakken    
Toegepaste Biologie 2 2
Fysica + labo 2 2
Toegepaste Chemie 2 2
Biotechnische toepassingen 2 2
Labo biotechnologie 4 4
     
TOTAAL 34 34
Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 5TBIO 6TBIO
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
     
Richtingspecifieke vakken    
Toegepaste fysica 2 2
Toegepaste chemie 3 3
Toegepaste biologie 3 3
Biotechniek 2 2
Biotechnologie 2 2
Labo biotechnologie  4 4
     
TOTAAL 35 35

* blokstage van één week in het vijfde jaar

** blokstage van twee weken in het zesde jaar

Werkterrein

Het werkterrein van de biotechnologie is veel ruimer. Het omvat:

  • de bedrijven van de agrarische sector (landbouw, tuinbouw en veeteelt) die kwaliteitsvolle voeding willen produceren en hun toeleveringsbedrijven
  • instanties die:

 

o    milieuproblemen oplossen

o    open ruimten voor natuurbeleving creëren

o    op talloze manieren gebruik maken van micro-organismen (industriële toepassingen)

o    producten leveren om industriële toepassingen mogelijk te maken (de biochemische nijverheid)

Door de brede biotechnische kijk die je ontwikkelt, zijn een groot aantal studierichtingen mogelijk na het secundair onderwijs.