Agrotechnieken plant - Dubbele finaliteit

In deze opleiding krijg je alle aspecten die in de tuinbouw van belang zijn. Van teelttechnieken tot ondernemen en van plant tot consument. Je leert hoe je groeiomstandigheden van planten kunt optimaliseren, zodat de producten van kwaliteit zijn en er duurzaam wordt geteeld.

Tijdens de lessen staat onderzoekend leren centraal en wordt er samengewerkt met het bedrijfsleven. Je gaat veelvuldig op excursie naar tuinbouwgerelateerde bedrijven en loopt stages.

Wat verwachten we?

 • Je bent theoretisch sterk.
 • Je staat open voor een opleiding met een wetenschappelijke benadering.
 • Je past deze theorie graag toe tijdens de praktijklessen tuinbouw.
 • Je hebt een brede interesse voor planten en technieken/machines.
 • Je hebt voldoende wiskundige vaardigheden en capaciteiten.

Lessentabel Plant-, dier- en milieutechnieken (2de graad)

  Lesuren per week
Basisvorming 3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 2 2
Engels 2 2
Exploratie - Burgerschap & cultuur 1  
Frans 2 2
Fysica   1
Geschiedenis 1 1
Godsdienst - Niet confessionele zedenleer 2 2
Informatica & media   1
Lichamelijke opvoeding - Sport, bewegen & EHBO 2 2
Nederlands 3 3
Project STEM - Denkatelier 2 2
Wiskunde 3 3
Specifieke vorming - Theorie
Tuinbouw - Bodemkunde & ecosystemen 2 2
Tuinbouw - Dier- & leefmilieu 2 1
Tuinbouw - Plant- & groeimilieu 2 2
Specifieke vorming - Praktijk
Praktijk tuinbouw - Dier- & leefmilieu 2 2
Praktijk tuinbouw - Plant- & groeimilieu 4 4
Totaal 34 34

Lessentabel onder voorbehoud.

Lessentabel Agrotechnieken plant (3de graad)

  Lesuren per week
Basisvorming 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 2 2
Economie   1
Engels 1 2
Exploratie - Burgerschap & cultuur 1  
Frans 2 1
Geschiedenis 1 1
Godsdienst - Niet confessionele zedenleer 2 2
Lichamelijke opvoeding - Sport, bewegen & EHBO 2 2
Natuurwetenschappen, chemie en fysica 2 3
Nederlands 3 2
Project STEM - Denkatelier 2 2
Wiskunde 3 3
Specifieke vorming - Theorie
Tuinbouw - Gewasbescherming 1 1
Tuinbouw - Mechanisatie 1 1
Tuinbouw - Teeltprincipes 4 4
Specifieke vorming - Praktijk
Praktijk tuinbouw - Mechanisatie 2 2
Praktijk tuinbouw - Teeltprincipes 4 4
Totaal 34 34

Lessentabel onder voorbehoud.

Wat na de opleiding?

Na je opleiding kan je aan de slag in heel wat functies binnen de agrobusiness, o.a.

 • fieldmedewerker agrarische bedrijven / toeleveranciers - proefcentra
 • kwaliteitsdienst toeleveranciers agrarische bedrijven + toeleveranciers
 • teeltbegeleider agrarische bedrijven / toeleveranciers - proefcentra
 • staalnemer
 • vertegenwoordiging agrarische bedrijven / toeleveranciers
 • teeltverantwoordelijk (mits doorgroeimogelijkheden) agrarische bedrijven / toeleveranciers
 • Keuring / kwaliteitszorgsystemen / auditing agrarische producten
 • kwaliteitsdienst(en) AGF producten
 • aankoop en verkoop AGF producten
 • teeltadviseur agrarische producten
 • onderzoeksmedewerker Proefcentra
 • commerciële ondersteuning agrarische bedrijven