Groenaanleg en -beheer - Arbeidsmarktgerichte finaliteit

Binnen deze opleiding word je voorbereid tot uitvoerende werkzaamheden in de groensector, zoals groenonderhoud binnen openbare besturen, bij tuinaannemers, ….

Wat verwachten we?

  • Je bent praktisch sterk.
  • Je staat open voor een opleiding Groenaanleg en -beheer met een praktische benadering.
  • Je hebt een brede interesse voor planten en technieken/machines.
  • Je hebt groene vingers en vindt het heerlijk om buiten te werken.

Lessentabel Plant, dier en milieu (2de graad)

  Lesuren per week
Basisvorming 3de jaar 4de jaar
Frans 2 1
Godsdienst - Niet confessionele zedenleer 2 2
Lichamelijke opvoeding - Sport, bewegen & EHBO 2 2
PAV - Atelier 6 7
Specifieke vorming - Theorie
Tuinbouw - Bodemkunde & bemestingsleer 1 1
Tuinbouw - Dier- & leefmilieu 1 1
Tuinbouw - Ondersteunende technieken 1 1
Tuinbouw - Plant- & groeimilieu 3 3
Tuinbouw - Tuinaanleg 1 1
Specifieke vorming - Praktijk
Praktijk tuinbouw - Dier- & leefmilieu 2 2
Praktijk tuinbouw - Ondersteunende technieken 2 2
Praktijk tuinbouw - Plant- & groeimilieu 6 6
Praktijk tuinbouw - Tuinaanleg 3 3
Totaal 32 32

Lessentabel onder voorbehoud.

Lessentabel Groenaanleg en -beheer (3de graad)

  Lesuren per week
Basisvorming 5de jaar 6de jaar
Engels 1 1
Godsdienst - Niet confessionele zedenleer 2 2
Lichamelijke opvoeding - Sport, bewegen & EHBO 2 2
PAV - Atelier 6 6
Seminarie 1 1
Specifieke vorming - Theorie
Tuinbouw - Gewasbescherming 1 1
Tuinbouw - Groenaanleg & -beheer 4 4
Tuinbouw - Tuin- & parkmachines 1 1
Specifieke vorming - Praktijk
Praktijk tuinbouw - Groenaanleg & -beheer 6 6
Praktijk tuinbouw - Tuin- & parkmachines 2 2
Stage tuinbouw - Specialisatie tuinaanleg 8 8
Totaal 34 34

Lessentabel onder voorbehoud.

Wat na de opleiding?