Elektrische installaties - Arbeidsmarktgerichte finaliteit

Wat verwachten we?

  • Je staat open voor een zeer praktische opleiding.
  • Je hebt een brede interesse voor elektriciteit.
  • Je bent gebeten door techniek en wil meer weten over elektriciteit en hoe alles elektrisch wordt aangesloten.

Lessentabel Elektrische installaties

  Lesuren per week
Basisvorming 3de jaar 4de jaar 5de jaar 6de jaar
Engels     1 1
Frans 2 1    
Godsdienst - Niet confessionele zedenleer 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding - Sport, bewegen & EHBO 2 2 2 2
PAV - Atelier 6 7 6 6
Seminarie     1 1
Specifieke vorming - Theorie    
Elektriciteit - Labo & technologie 4 4 4 4
Elektriciteit - Programmeerbare sturingen     2 2
Specfieke vorming - Praktijk    
Praktijk elektriciteit 16 16 8 8
Stage elektriciteit     8 8
Totaal 32 32 34 34

Lessentabel onder voorbehoud.

Wat na de opleiding?

  • Als afgestudeerde ben je klaar voor de arbeidsmarkt als elektrisch installateur.
  • Je kan je kansen op de arbeidsmarkt verhogen door het volgen van het specialisatiejaar op technisch niveau, bijvoorbeeld het specialisatiejaar Elektrotechnicus Duaal.