Elektrische installaties - Arbeidsmarktgerichte finaliteit (duaal en niet-duaal)

Wat verwachten we?

  • Je staat open voor een zeer praktische opleiding.
  • Je hebt een brede interesse voor elektriciteit.
  • Je bent gebeten door techniek en wil meer weten over elektriciteit en hoe alles elektrisch wordt aangesloten.

Lessentabel Elektrische installaties

  Lesuren per week
Basisvorming 3de jaar 4de jaar 3de graad

3de graad

DUAAL

Engels     1 1
Frans 2 1    
Godsdienst - Niet confessionele zedenleer 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding - Sport, bewegen & EHBO 2 2 2 2
PAV - Atelier 6 7 6 6
Seminarie     1 1
Specifieke vorming - Theorie
Elektriciteit - Labo & technologie 4 4 4 4
Elektriciteit - Programmeerbare sturingen     2  
Specifieke vorming - Praktijk
Praktijk elektriciteit 16 16 8  
Stage elektriciteit     8  
Opleiding in bedrijf       22
Totaal 32 32 34 38

Lessentabel onder voorbehoud.

Wat na de opleiding?