Elektrotechnieken - Dubbele finaliteit

Wat verwachten we?

  • Je bent theoretisch sterk.
  • Je staat open voor een opleiding met een technische benadering.
  • Je past de theorie graag toe tijdens de praktijklessen elektriciteit.
  • Je hebt een brede interesse voor techniek en elektrische installaties.
  • Je hebt voldoende wiskundige vaardigheden en capaciteiten

Lessentabel Elektrotechnieken (2de graad)

  Lesuren per week
Algemene vorming 3 DA ET 4 DA ET
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Exploratie - Burgerschap en cultuur 1  
Socio-economische initiatie   1
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
     
Specifieke vakken    
Toegepaste wiskunde 1  
Mechanica 2 2
Elektriciteit - Elektronica 3 4
Elektriciteit - schematekenen 2 2
Elektriciteit - labo en technologie 2 2
Praktijk elektriciteit 4 4
     
TOTAAL 34 34

Lessentabel Elektrotechnieken (3de graad)

  Lesuren per week
Algemene vorming 5TE 6TE
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 3 3
     
Specifieke vakken    
Elektriciteit + labo 3 3
Labo meettechniek 2 2
Elektropneumatica 1 1
PLC 2 2
Schematekenen 2 2
Elektronica + labo 2 2
Technologie elektriciteit 2 2
Praktijk elektriciteit 6 6
     
TOTAAL 35 35

Wat na de opleiding?