Elektrotechnieken - Dubbele finaliteit

Wat verwachten we?

  • Je bent theoretisch sterk.
  • Je staat open voor een opleiding met een technische benadering.
  • Je past de theorie graag toe tijdens de praktijklessen elektriciteit.
  • Je hebt een brede interesse voor techniek en elektrische installaties.
  • Je hebt voldoende wiskundige vaardigheden en capaciteiten

Lessentabel Elektrotechnieken

  Lesuren per week
Basisvorming 3de jaar 4de jaar 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Biologie 1      
Chemie   1    
Economie       1
Engels 2 2 1 2
Exploratie - Burgerschap & cultuur 1   1  
Frans 2 2 2 1
Geschiedenis 1 1 1 1
Godsdienst - Niet confessionele zedenleer 2 2 2 2
Informatica & media   1    
Lichamelijke opvoeding - Sport, bewegen & EHBO 2 2 2 2
Natuurwetenschappen     1 1
Nederlands 3 3 3 2
Project STEM - Denkatelier 2 2 2 2
Wiskunde 3 3 3 3
Specifieke vorming - Theorie
Elektriciteit - technologie 2 2 2  
Elektriciteit - Labo 2 2 2 2
Elektriciteit - PLC     2 2
Elektriciteit - Pneumatica   1 1 1
Elektriciteit - Schematekenen 2 2 2 2
Mechanica - Labo       2
Elektronica 1 1 1 1
Toegepaste wiskunde - Goniometrie 1      
Toegepaste wiskunde - Ruimtemeetkunde & goniometrie     1 1
Specifieke vorming - Praktijk    
Praktijk elektriciteit 6 6 4 5
Totaal 34 34 34 34

Lessentabel onder voorbehoud.

Wat na de opleiding?