Biotechnologische en chemische wetenschappen - Doorstroomfinaliteit

Je verwerft wetenschappelijke kennis over actuele ecologische en biotechnologische thema's.

Biotechnologische en chemische wetenschappen is gericht op verder studeren in het hoger onderwijs.

Wat verwachten we?

 • Je bent theoretisch sterk.
 • Je past deze theorie graag toe tijdens praktische labovaardigheden.
 • Je bent begaan met natuur, milieu en voeding.
 • Je hebt een brede interesse voor het leven van zowel plant als dier.
 • Je hebt voldoende wiskundige vaardigheden en capaciteiten.
 • Je werkt nauwkeurig.
 • Je bent kritisch en kan aan zelfreflectie doen.
 • Je bent nieuwsgierig en je wilt een antwoord zoeken of krijgen op heel wat vragen.
 • Je kan verbanden leggen tussen leerstof en actualiteit

Lessentabel Biotechnologische wetenschappen (2de graad)


    
Lesuren per week
Basisvorming 3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Engels 2 2
Exploratie - Burgerschap & cultuur 1  
Frans 2 2
Fysica 1 2
Geschiedenis 2 1
Godsdienst - Niet confessionele zedenleer 2 2
Informatica & media   1
Lichamelijke opvoeding - Sport, bewegen & EHBO 2 2
Nederlands 4 4
Project STEM - Denkatelier 2 2
Wiskunde 5 5
Specifieke vorming    
Toegepaste natuurwetenschappen - Biotechnologische & chemische toepassingen 2 2
Toegepaste natuurwetenschappen - STEM labo 4 4
Totaal 34 34

Lessentabel onder voorbehoud.

Lessentabel Biotechnologische en chemische wetenschappen (3de graad)

  Lesuren per week
Basisvorming 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Economie   1
Engels 2 2
Exploratie - Burgerschap & cultuur 1  
Frans 2 2
Fysica 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst - Niet confessionele zedenleer 2 2
Lichamelijke opvoeding - Sport, bewegen & EHBO 2 2
Nederlands 3 3
Project STEM - Denkatelier 2 2
Wiskunde 5 5
Specifieke vorming
Toegepaste natuurwetenschappen - Biotechnologische & chemische toepassingen 3 3
Toegepaste natuurwetenschappen - STEM labo 4 4
Totaal 34 34

Lessentabel onder voorbehoud.

Wat na de opleiding?

Na deze opleiding kan je verder studeren in het hoger onderwijs binnen één van de volgende studiegebieden:

 

Het werkterrein van de biotechnologie is enorm ruim. Het omvat:

 • Instanties die:
 • Milieuproblemen oplossen.
 • Open ruimten voor natuurbeleving creëren.
 • Op talloze manieren gebruik maken van micro-organismen (industriële toepassingen).
 • Producten leveren om industriële toepassingen mogelijk te maken (de biochemische nijverheid).
 • De bedrijven van de agrarische sector (landbouw, tuinbouw en veeteelt) die kwaliteitsvolle voeding willen produceren en hun toeleveringsbedrijven.