Wetenschappen - Wiskunde - Doorstroomfinaliteit

De studierichting Wetenschappen - Wiskunde is een zeer theoretische richting met een evenwicht tussen moderne talen, wiskunde en wetenschappen. In de wetenschapsvakken bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten.

Wat verwachten we?

  • Je hebt een brede interesse in wetenschappen, wiskunde én moderne talen.
  • Je hebt voldoende wiskundige vaardigheden en capaciteiten.
  • Je werkt nauwkeurig.
  • Je bent kritisch en stelt jezelf voortdurend in vraag.
  • Je bent nieuwsgierig en je wilt een antwoord zoeken of krijgen op heel wat vragen.
  • Je hebt een positieve ingesteldheid tegenover studeren en je bent bereid voldoende studietijd in je planning in te bouwen.
  • Je kan zelfstandig werken.
  • Je kan verbanden leggen tussen leerstof en actualiteit.
  • Je hebt niet alleen een goed geheugen, maar ook voldoende inzicht.
  • Je wilt later verder studeren.

Lessentabel Natuurwetenschappen (2de graad)

  Lesuren per week
Basisvorming 3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Engels 2 3
Exploratie - Burgerschap & cultuur 1  
Frans 2 3
Fysica 3 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst - Niet confessionele zedenleer 2 2
Informatica & media   1
Lichamelijke opvoeding - Sport, bewegen & EHBO 2 2
Nederlands 5 4
Project STEM - Denkatelier 2 2
Wiskunde 6 6
Totaal 32 32

Lessentabel onder voorbehoud.

Lessentabel Wetenschappen - Wiskunde (3de graad)

  Lesuren per week
Basisvorming 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Ecologie - Aardwetenschappen   1
Economie   1
Engels 3 2
Exploratie 1  
Frans 3 2
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 1
Godsdienst - Niet confessionele zedenleer 2 2
Informaticawetenschappen 1 1
Lichamelijke opvoeding - Sport, bewegen & EHBO 2 2
Nederlands 3 4
Project STEM - Denkatelier 2 2
Wetenschappelijk werk - Onderzoekscompetenties   1
Wiskunde 6 6
Totaal 32 32

Lessentabel onder voorbehoud.