Historiek

Het originele C-gebouw

PTS Mechelen (Provinciale Scholen voor Tuinbouw en Techniek) is een ASO-, TSO- en BSO-school gelegen aan de Antwerpsesteenweg in Mechelen. Samen met nog 6 andere secundaire scholen, zijn we een onderdeel van de POA (Provinciaal Onderwijs Antwerpen). 

PTS Mechelen werd opgericht in 1921 als tuinbouwschool met de naam 'PITOM'. Deze afkorting staat voor Provinciaal Instituut voor Tuinbouwonderwijs Mechelen. Het werd opgericht als een aparte afdeling van de al bestaande technische scholen van de stad die gevestigd waren aan de Melaan. In 1927 werd begonnen aan de bouw van een aparte afdeling, op gronden aan de Antwerpsesteenweg. Het bouwwerk was van de hand van architect Jan Lauwers, had een strakke vormgeving, gebouwd met zuivere onbewerkte materialen en zonder versiering. Het werd in gebruik genomen in 1934. Het originele gebouw (de huidige C-blok) werd erkend al monument van onroerend erfgoed omwille van de functionalistische architectuur. 

De school was lang gekend als dé tuinbouwschool door de ligging in de Mechelse groentestreek (met o.a. de grootste tuinbouwveiling van Vlaanderen).

Door een vermindering van omliggende tuinbouwbedrijven en een stijging van het aantal bedrijven in de buurt was er minder interesse in de richting. Hierdoor kwam een fusie tussen PTS Boom en PITO Mechelen tot stand.

Vanaf dat moment gebruiken beide scholen de naam PTS (Provinciale Technische School). Dit liet ook toe vanaf 2010 het aanbod aan studierichtingen voor PTS Mechelen uit te breiden met bijkomende algemene en technische richtingen. 

In 2015 won de school de MNM-wedstrijd. De strafste school van Vlaanderen.