Verzekering

Verzekeringspolis


Concreet moet bij elk ongeval onmiddellijk het secretariaat van de school verwittigd worden. Daar zorgen de secretariaatsmedewerkers voor de aangifte van het ongeval en de verdere opvolging ervan.
Het secretariaat bezorgt de leerling een formulier dat door de behandelende geneesheer ingevuld moet worden.

Onze schoolverzekering verzekert alle lichamelijke letsels, maar dekt geen stoffelijke schade. Daarom kan het nuttig zijn dat de ouders ook een familiale verzekering afsluiten voor de stoffelijke schade die de leerling zou veroorzaken.

Eigen verantwoordelijkheid

De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor de schade die ze door hun schuld aan materiaal of aan schoolgebouwen veroorzaken.

De school is niet verantwoordelijk voor verlies, vervreemding, diefstal of beschadiging van voorwerpen, kledij en boeken die leerlingen toebehoren. Om de kans dat deze zaken teruggevonden worden te verhogen, raden we aan om persoonlijk bezit duidelijk te tekenen of te nummeren.