Kosten

Schoolkosten/jaarkosten per klas

De hierna vermelde tarieven zijn richtinggevend. Ze werden afgeleid uit de kosten van het vorige schooljaar. De kosten van het huidige schooljaar kunnen hiervan afwijken.

In deze maximumfactuur zijn o.a. begrepen:

 • het boekenfonds (huur van de handboeken);
 • de aankoop van leerwerkboeken;
 • agenda;
 • alle studie-uitstappen;
 • zwembeurten (enkel 1ste graad);
 • schaatsen;
 • sportactiviteiten buiten de school tijdens LO-les (sportzaal de Plaon);
 • gedrukte cursussen/kopieën;
 • materiaal voor specifieke lessen;
 • huur lockers;
 • ...

In deze maximumfactuur zijn volgende activiteiten of materialen NIET inbegrepen en ze zullen apart gefactureerd worden:

 • meerdaagse uitstappen;
 • leerlingenpasje;
 • werk- en sportkledij;
 • cijferslot;
 • studie-specifieke kosten die gebruikt worden door de leerling individueel;
 • cursusmateriaal levensbeschouwelijke vakken;
 • verloren agenda, verloren werkschriften...;
 • sportdag.

Volgende kosten worden NIET aangerekend en worden betaald met de werkingskosten van de school:

 • toezicht tijdens de middagrefter;
 • studiebegeleiding.

Uitrol Digisprong schooljaar 2023-2024

Bij de verdere uitrol in het kader van de Digisprong, kiezen we voor een gefaseerde uitrol. In de eerste graad blijven we resoluut kiezen voor het in bruikleen geven van een door de school aangekocht toestel. Voor de leerlingen van de tweede graad opteren wij voor een (huur)koopformule via een derde partij. Voor leerlingen van de derde graad voorzien we dit schooljaar een aantal mogelijkheden:

 • facultatief aanbod van de (huur)koopformule via een derde partij; 
 • occasioneel gebruik van een door de school aangekocht toestel waarvoor geen gebruiksvergoeding wordt aangerekend;
 • structureel gebruik van een door de school aangekocht toestel waarvoor wel een gebruiksvergoeding wordt aangerekend.

De leerlingen die een toestel van de school in gebruik krijgen, ondertekenen hiervoor een gebruiksovereenkomst en betalen een gebruiksvergoeding van € 10 per onderwijsmaand. Dit bedrag is NIET in de maximumfactuur inbegrepen en zal apart gefactureerd worden. De leerlingen van de tweede graad die via (huur)koop zelf via een derde partij hun toestel dienen aan te schaffen, krijgen daartoe ten gepaste tijde (met name bij effectieve inschrijving) de nodige info.

Op termijn wensen wij te evolueren naar het gebruik van laptops in de ganse school, voor elke leerling. In de eerste graad steeds via een gebruiksovereenkomst met de school (toestel is dus eigendom van de school); vanaf het derde leerjaar via de (huur)koop door de leerling zelf bij een derde partij (toestel is/wordt dus eigendom van de leerling).


Het in de school binnenbrengen van een eigen toestel (principe van Bring Your Own Device) wordt in principe niet toegestaan. In uitzonderlijke omstandigheden kan dit worden toegelaten. In dat geval moet men sowieso bereid zijn het eigen toestel ‘schoolklaar’ en ‘schooleigen’ te laten maken, en dit in de door school gekozen werkomgeving (Microsoft). De school neemt hierin geen initiatief en geen verantwoordelijkheid.
 

Kosten eerste graad

Klas Maximumbedrag Digisprong*
1A € 330 € 100
1B € 300 € 100
2ATa € 330  € 100
2Atb € 330 € 100
2AW € 330 € 100
2BTa € 300 € 100
2BTb € 300 € 100
OKAN € 200  

* € 10 x max. 10 maanden

Kosten tweede graad

Klas

Maximumbedrag

Digisprong*

3D NW

€ 445

(huur)koop door leerling

3DA PDMT

€ 470

(huur)koop door leerling

3DA ETa

€ 445

(huur)koop door leerling

3D BIOa

€ 465

(huur)koop door leerling

3D TWa

€ 430

(huur)koop door leerling

3A PDM

€ 275

(huur)koop door leerling

3A Ea

€ 265

(huur)koop door leerling

4D NW

€ 335

(huur)koop door leerling

4DA ETa

€ 375

(huur)koop door leerling

4D TWa

€ 355

(huur)koop door leerling

4DA PDMT

€ 450

(huur)koop door leerling

4D BIOa

€ 375

(huur)koop door leerling

4A PDM

€ 260

(huur)koop door leerling

4A Ea

€ 235

(huur)koop door leerling

* (huur)koop door leerling via derde partij

Kosten derde graad

Klas

Maximum-bedrag

Digisprong*

5D WW

€ 560

afhankelijk van scenario

5DA ET

€ 480

afhankelijk van scenario

5D TWE

€ 535

afhankelijk van scenario

5DA ATP

€ 480

afhankelijk van scenario

5DA TA

€ 480

afhankelijk van scenario

5D BCW

€ 600

afhankelijk van scenario

5A E

€ 300

afhankelijk van scenario

5A GA

€ 300

afhankelijk van scenario

6AWT

€ 460

afhankelijk van scenario

6TEa

€ 440

afhankelijk van scenario

6TEM

€ 500

afhankelijk van scenario

6TPW

€ 580

afhankelijk van scenario

6TBIO

€ 565

afhankelijk van scenario

6BEa

€ 305

afhankelijk van scenario

6BTG

€ 345

afhankelijk van scenario

7ETD

€ 200

afhankelijk van scenario

7TGD

€ 200

afhankelijk van scenario

*(huur)koop, occasioneel gebruik of structureel gebruik