Kosten

Schoolkosten/jaarkosten per klas

De hierna vermelde tarieven zijn richtinggevend. Ze werden afgeleid uit de kosten van het vorige schooljaar. De kosten van het huidige schooljaar kunnen hiervan afwijken.

In deze maximumfactuur zijn o.a. begrepen:

 • het boekenfonds (huur van de handboeken);
 • de aankoop van leerwerkboeken;
 • agenda;
 • alle studie-uitstappen;
 • zwembeurten (enkel 1ste graad);
 • schaatsen;
 • sportactiviteiten buiten de school tijdens LO-les (sportzaal de Plaon);
 • gedrukte cursussen/kopieën;
 • materiaal voor specifieke lessen;
 • huur lockers;
 • ...

 

In deze maximumfactuur zijn volgende activiteiten of materialen NIET inbegrepen en ze zullen apart gefactureerd worden:

 • meerdaagse uitstappen;
 • leerlingenpasje;
 • werk- en sportkledij;
 • cijferslot;
 • studie-specifieke kosten die gebruikt worden door de leerling individueel;
 • cursusmateriaal levensbeschouwelijke vakken;
 • verloren agenda, verloren werkschriften...;
 • sportdag.

 

Volgende kosten worden NIET aangerekend en worden betaald met de werkingskosten van de school:

 • toezicht tijdens de middagrefter;
 • studiebegeleiding.

 

In het kader van de gefaseerde uitrol van de Digisprong stellen wij tijdens het schooljaar 2022-2023 een toestel ter beschikking aan alle leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar.

Aan de leerlingen van de 1ste graad (dus het 1ste en 2de leerjaar) worden deze toestellen gratis ter beschikking gesteld. Aan de leerlingen van het 3de leerjaar rekenen we hiervoor een gebruiksrecht aan van €50 (zijnde €5 per maand) en een verzekeringsbijdrage van €12. Deze bedragen zijn mee in de maximumfactuur opgenomen.

Alle leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar betalen een waarborg van €75. Deze waarborg wordt als kost opgenomen in de eerste factuur.

In oktober, februari en mei zal telkens een derde van het jaarbedrag worden gefactureerd.

1ste graad 2de graad 3de graad
Klas Totaal Klas Totaal Klas Totaal
1A €300 3 D NW €402 5 AWT €310
1B €275 3 DA PDMT €462 5 TEa €300
2A €300 3 DA ETa €382 5 TEM €360
2B €275 3 D BIOa €412 5 TPW €460
OKAN €200 3 D TWa €422 5 TBIO €370
    3 A PDM €252 5 BEa €160
    3 A Ea €252 5 BTG €230
    4 D NW €330 6 AWT €300
    4 DA ETa €350 6 TEa €280
    4 D TWa €350 6 TEM €340
    4 DA PDMT €350 6 TPW €450
    4 D BIOa €370 6 TBIO €370
    4 A PDM €190 6 BEa €130
    4 A Ea €190 6 BTG €200
        7 BTO €190
        7 ETD €80
        7 TGD €190